Klubkunsidoj en Graz

klubvespero-18-a-junio-2020

Ĉiu interesito sendepende de aĝo kaj lingvokono estas kore invitita, renkonti la Esperanto-grupon de Graz.

Klubvesperoj nun okazas en la Lendhotel, Grüne Gasse 2, ĉe la angulo de Zeillergasse kaj Wiener Straße je la unua ĵaŭdo de la monato je la 19-a horo.

Pro la nuna “Lockdown“ bedaŭrinde la planita klubvespero de la 2-a de decembro ne povas okazi. La novan jaron ni espereble komencas ĵaŭde, je la 13-an de januaro 2022 (ĉar la 6-a ja estas festotago) ĵaŭde, 3-an de februaro kaj ĵaŭde, 3-an de marto.
Bv. ne forgesu vian verdan pasporton…!

AEF