Klubkunsidoj en Graz

klubvespero-18-a-junio-2020

Ĉiu interesito sendepende de aĝo kaj lingvokono estas kore invitita, renkonti la Esperanto-grupon de Graz.

Nova loko kaj semajntago: Klubvesperoj okazas la unuan lundon de la monato je la 19-a horo en la Volkshaus Lagergasse 98a.

4-a de marto: Philipp prezentas la skizon de nia nova ĉefpaĝo kaj ni ankaŭ povas diskuti la venontan agadon.
Pliaj klubvesperoj je la 8-a de aprilo, 6-a de majo kaj 3-a de junio.

Vi ankaŭ atingas la Volkshaus kun la tramo 5 kaj aŭtobuso n-ro 66 haltejo Karlauergürtel (ĉe XXXlutz). Krome
ekzistas sufiĉaj parkejoj.

AEF