Klubkunsidoj en Graz

klubvespero-18-a-junio-2020

Ĉiu interesito sendepende de aĝo kaj lingvokono estas kore invitita, renkonti la Esperanto-grupon de Graz.

Klubvesperoj kutime okazas la unuan ĵaŭdon de la monato je la 19-a horo en la gastejo Lend-Platzl (Lendplatz 11, 8020 Graz).

La venontaj klubvesperoj: 2023-10-05, 2023-11-09, 2023-12-07, 2024-01-04

AEF