Klubkunsidoj en Graz

klubvespero-18-a-junio-2020

La venonta klubkunsido de la Societo Stirio okazos ĵaŭdon, la 4-an de novembro 2021, je la 19-a horo en la Lendhotel. Vidu: Klubvespero en Lendhotel, Graz

Ĉiu interesito sendepende de aĝo kaj lingvokono estas kore invitita, renkonti la Esperanto-grupon de Graz.

AEF