Klubkunsidoj en Graz

klubvespero 2024-03-04

Ĉiu interesito sendepende de aĝo kaj lingvokono estas kore invitita, renkonti la Esperanto-grupon de Graz.

Nova loko kaj semajntago: Klubvesperoj okazas la unuan lundon de la monato je la 19-a horo en la Volkshaus Lagergasse 98a.

 

 

 

Vi ankaŭ atingas la Volkshaus kun la tramo 5 kaj aŭtobuso n-ro 66 haltejo Karlauergürtel (ĉe XXXlutz). Ekzistas limigite parkejoj.

AEF