Klubkunsidoj en Graz

klubvespero-18-a-junio-2020

Ĉiu interesito sendepende de aĝo kaj lingvokono estas kore invitita, renkonti la Esperanto-grupon de Graz.

Klubvesperoj okazas la unuan ĵaŭdon de la monato vespere. Venos detaloj…

 

AEF