Startseite | Inhaltsverzeichnis | Kontakt

MARKTPLATZ

Kostenlose Esperanto-Kleinanzeigen 

Suchen Sie Bücher, Tonträger, Zeitschriften oder anderes aus Esperantio? Fahrgemeinschaften zu Veranstaltungen oder Kontakte zu anderen Esperanto-Sprechern? Oder haben Sie dementsprechende Angebote? Dann schreiben Sie einfach ein kurzes E-Mail in Esperanto oder in Deutsch mit Ihrem Angebot und einer Kontaktmöglichkeit (E-Mail, ...) an FOIREJO . Mit dem Senden des Mails erklären Sie sich einverstanden mit den Nutzungsbedingungen. Wir veröffentlichen Ihre Anzeige so lange, bis Sie diese zurückziehen. Diesen kostenlosen Service können Mitglieder österreichischer oder benachbarter Esperanto-Vereine nutzen, wobei jedoch in Einzelfällen Ausnahmen möglich sind.

Sämtliche Daten, welche übermittelt werden, dienen ausschließlich der Durchführung der Kleinanzeigen; wir erklären hiermit, dass diese Daten nicht an andere Personen oder Unternehmen weitergegeben werden.

Schreiben Sie uns eine E-Mail, wenn wir Sie über neu veröffentlichte Kleinanzeigen informieren sollen: KONTAKT 

FOIRO

Senkosta anonceto Esperanta

Ĉu Vi serĉas librojn, sonregistraĵojn, magazinojn aŭ aliajn objektojn el Esperantio ? Ĉu kontaktojn amikajn aŭ laborajn, aŭ vetur-kunecojn al aranĝoj ? Aŭ ĉu Vi havas ofertojn konforme al tio ? Do skribu mallongan retpoŝton kun kontakt-ebleco (retpoŝta adreso, ...) al FOIREJO. Per la sendo de la retpoŝto Vi deklaras Vian konsenton kun la kondiĉaro. Ni publikos Vian anoncon ĝis Vi reprenos ĝin. Tiun ĉi senkostan servon ni ofertas al ĉiu membro de Esperanto-organizo de Aŭstrio aŭ de najbara lando. Pliaj esceptoj eblas, se la anonco iel rilatas al la geografia regiono.

La anonco ne temu pri korespondpetoj kaj pri aranĝoj mem, ĉar por tiuj celoj jam ekzistas sufiĉe da aliaj retejoj.

Senditaj datenoj estas nur uzataj por la administrado de tiu ĉi anoncejo. Ni deklaras ke ni ne pludonas la datenojn al aliaj personoj aŭ entreprenoj.

Skribu retmesaĝon, se Vi volas esti informita pri nove publikita anonco: KONTAKTO

 

Gesucht – Mi serĉas 

Angebote – Mi ofertas

Weinviertel-Treffen:
Wer Interesse hat an mehr oder weniger regelmäßigen Esperanto-Treffen im Weinviertel, schreibe bitte an KONTAKT.

Esperanto-varbiloj: Montru Esperanton per akiro de bonkvalita vestaĵo je modera prezo kaj samtempa varbo por Esperanto.
Vidu plu en www.esperantocxemizo.saluton.dk/

E-o-gazetoj malnovaj: Prezo lau statuso.
Alte E-o-Zeitschriften & Zeitungen. Preis nach Zustand.
KONTAKTU

Agentejo/Eldonejo KAVA-PECH (Kongresa kaj Kleriga Agentejo de Petr Chrdle): Ni eldonas librojn, organizas arangxojn ktp. Vizitu nin sur nia retejo:
www.kava-pech.cz/esperanto

Libro: Quo vadis? de
Henry Sienkiewicz; trad. Lidja Zamenhof.
KONTAKTO

Eldonejo Stano Marček: lernolibroj, didaktikaj helpiloj kaj sonlibroj de Stano Marček, Zvolenská 15/21, SK-036 01 Martin, Slovakio. Kontakto Ipernity: www.ipernity.com/home/stano.marcek

Tirol-Treffen:
Wer Interesse hat, bitte an KONTAKT schreiben.
Kristana kredo: Se vi serĉas la vojon por atingi vian vivsencon ekster la skandalplenaj kaj kontraŭbibliaj eklezioj, vi povas ricevi kelkajn bazajn librojn surbaze de la Sankta Skribo ricevi ankaŭ en Esperanto. Tie vi ne trovos propagandon por iu konkreta eklezio au religia komunumo au eĉ sekto, sed ekskluzive orientiĝon por profite legi kaj kompreni la Vorton de Dio, kiel ĝi estas revelaciita en la Biblio. Vi povas tion senpage ricevi en formatoj de Word au PDF sub la adreso de la tradukisto, kiu ankaŭ pretas respondi eventualajn demandojn pri la kristana kredo: oslak.vinko@gmx.at

LIBRO Louis de Beaucaire: Kruko kaj Baniko el Bervalo/Fabeloj de la verda pigo -  Kontakto

BILDSTRIO: Gastono Lafuŝo, bildstrio -  Kontakto
LIBRO: Franz Ruhm: "100 pikantaj panŝmiraĵoj", Vieno 1948 - Kontakto
Gebrauchte Briefmarken können Sie sinnvoll verwenden, indem Sie diese an den Esperanto-Weltbund (UEA)(Centra Oficejo Nieuwe Binnenweg 176
NL-3015 BJ Rotterdam (Niederlande)schicken. Durch den Weiterkauf an Sammler wird so die Arbeit für Esperanto unterstützt. Oder an die AEF schicken für eine Sammelsendung (Österr. Esperanto-Verband 
Postfach 39
1014 Wien) an die UEA. Die Briefmarken sollten mit grozügigem Rand ausgeschnitten werden (ganzer Stempel).  
Ajna libro en la h-skribmetodo. KONTAKTO